Giới thiệu

Trang trại tổng hợp đoàn minh chiến được hình thành từ năm 1984. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, trang trại đoàn minh chiến trở thành một trong những trang trại lớn của tỉnh cả về quy mô lẫn doanh thu và đang phấn đấu để trở thành mô hình trang trại kiểu mẫu.

MỤC TIÊU

Phát triển các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ra thị trường thế giới, chia sẻ những giá trị mới và đón nhận các tiêu chuẩn toàn cầu để đưa Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến tiếp cận các nguồn lực đa dạng hơn.

TẦM NHÌN

Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến xây dựng tầm nhìn trở thành thương hiệu tầm vóc quốc gia, cung ứng những dịch vụ sản phẩm có chất lượng cao và uy tín, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH

Sử dụng ưu thế năng lực và công nghệ hiện đại để thúc đẩy nhanh những tiến trình quan trọng của quản trị doanh nghiệp; tối ưu hoá nguồn nhân lực và chi phí để tạo ra những mô hình linh hoạt nhất.

Sản phẩm tiêu biểu

 • BƯỞI DA XANH VietGAP

  Bưởi da xanh tại Trang trại Đoàn Minh Chiến được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP,bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • BƯỞI DA XANH VietGAP

  Bưởi da xanh tại Trang trại Đoàn Minh Chiến được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP,bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • BƯỞI DA XANH VietGAP

  Bưởi da xanh tại Trang trại Đoàn Minh Chiến được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP,bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • BƯỞI DA XANH VietGAP

  Bưởi da xanh tại Trang trại Đoàn Minh Chiến được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP,bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • BƯỞI DA XANH VietGAP

  Bưởi da xanh tại Trang trại Đoàn Minh Chiến được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP,bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • BƯỞI DA XANH VietGAP

  Bưởi da xanh tại Trang trại Đoàn Minh Chiến được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Việt GAP,bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giấy chứng nhận

Công nghệ đạt chuẩn VietGAP – Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Dịch vụ

 • Phân phối – xuất nhập khẩu

  Trang trại có đôi ngũ đại lý thu mua, phân loại và xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc thực hiện dịch vụ uỷ thác, khai báo hải quan và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Bán buôn bán lẻ

  Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến: kinh doanh các loại nông lâm thủy sản; mua bán trái cây, cây con giống nông lâm thủy sản; xây dựng mô hình du lịch sinh thái.
 • Kinh doanh cây giống

  Nhờ bám sát thị trường, Trang trại Đoàn Minh Chiến hiểu rõ các xu hướng nhu cầu và từ đó cung cấp những giống cây trồng tốt nhất cho bà con nông dân.

Tin tức sự kiện

remcuavina