Dịch Vụ

  • Phân phối – xuất nhập khẩu

    Trang trại có đôi ngũ đại lý thu mua, phân loại và xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc thực hiện dịch vụ uỷ thác, khai báo hải quan và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Bán buôn bán lẻ

    Trang trại tổng hợp Đoàn Minh Chiến: kinh doanh các loại nông lâm thủy sản; mua bán trái cây, cây con giống nông lâm thủy sản; xây dựng mô hình du lịch sinh thái.
  • Kinh doanh cây giống

    Nhờ bám sát thị trường, Trang trại Đoàn Minh Chiến hiểu rõ các xu hướng nhu cầu và từ đó cung cấp những giống cây trồng tốt nhất cho bà con nông dân.
remcuavina